For å profilere produktet ditt på best mulig måte tilbyr vi framvisning av ulike bildeserier. Hvor mange bilder du bør velge varierer fra produkt til produkt. Skal du vise noe med mange detaljer og finesser, gir en serie med mange bilder bedre "live-følelse" enn i en med færre. 36 og 72 bilders visning passer best for produkter med mange detaljer. 24 og 18 er beregnet for enkle produkter, for eksempel enkle kontorrekvisita, mens 12 og 8 fungerer for HELT enkle produkter, som muttere og skruer. 

 

 

 

72 Bilder

72 Bilder

36 Bilder

36 Bilder

24 Bilder

24 Bilder

18 Bilder

18 Bilder

12 Bilder

12 Bilder

8 Bilder

8 Bilder